Ar-Ge Bordro Hesaplaması Kontrolü

 • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışında geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık izin vb. çalışma verilerini üzerinden,

-SGK Ar-Ge teşvik günlerinin SGK kurallarına uygunluk kontrolü,

-Gelir vergisi Ar-Ge teşvik günlerinin Vergi kurallarına uygunluk kontrolü,

 • Ar-Ge teşviklerine dahil edilecek bölge dışında geçen sürelerin kontrolleri,

-Belge Uygunluğu,

-İçerde geçen süre, yıllık izin çakışma kontrolleri,

 • Destek personel sayısı ve teşvik kurallarına uygunluk kontrolü,
 • Yasal parametrelerin kontrolü,
 • Personelin aylık periyot da puantaj verilerine göre ücret bordrolarının kontrolü,
 • Bordro hesaplamalarında istisna ve teşvik hesaplamalarının, Ar-Ge teşvik tutarlarının mevzuata uygunluğunun kontrolü,
 • Muhtasar Beyanname için verilen, projeler bazında toplam saat, Ar-Ge muafiyet, brüt ücret ve kesilmeyen vergi bilgisinin kontrolü,
 • Örnekleme olarak brütleştirme kontrolü,
 • İşten ayrılan çalışanların hesaplanması gerekli ücret hesaplamalarının kontrolü,
 • Kıdem ve İhbar tazminat hesaplamalarının kontrolü,

 

Bordro Denetimi SGK Kontrolleri

 

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin, yasal olarak uygun yapılıp yapılmadığı kontrolü,
 • SGK kurumuna verilmesi gereken aylık prim hizmet bildirgelerinin kontrolü,

-Yeni giren personellerin aylık prim hizmet belgesinde giriş bilgilerinin doğruluğuna yönelik kontrolü,

-İşten ayrılan personellerin aylık prim hizmet belgesinde giriş bilgilerinin doğruluğuna yönelik kontrolü,

-Personel hak edişlerinin (çıplak ücret, prim, ikramiye, yol parası, yakıt, eğitim ödeneği vb.), e-bildirge sisteminde "ücret " ve "ikramiye" sınıflanmasına uygunluğunun kontrolü,

-Ar-Ge başta olmak üzere uygulanan SGK teşviklerinin, aylık prim hizmet belgesinde doğru belge türü ve kanun numarası ile hazırlandığının kontrolü,

-Prim gün kontrolü,

-Matrah kontrolü,

-Diğer aylık prim hizmet belgesi kontrolü,