Personel Bordrolarının Hazırlanması

 

  • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışında geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık izin vb. çalışma verilerini müşteri işletmeden temin edilip, Teknopark (4691) Teşvik mevzuatı kuralları uygulanarak, SGK ve Gelir Vergisi’nde teşvik günlerinin hesaplanması. (Teşvik Miktar çalışması)
  • Şirket çalışanlarının, aylık periyotda puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
  • Bordro hazırlanırken Teknopark (4691) ve diğer mevzuatlardaki istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması. (Teşvik Tutar çalışması)
  • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
  • Muhasebe fişinin hazırlanarak excel formatında gönderilmesi, proje ve departman bazlı ayırımın yapılması
  • İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi,
  •  E-beyanname’de Muhtasar beyanname eki olan “Teknopark (4691) kapsamında Gelir Stopaj teşvikine ilişkin” bildirim kısmı için gereken bilgilerin topluca import edilecek (txt ya da csv) şekilde sağlanması.
  • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,
  • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi,
  • SGK ve İŞKUR bildirimlerinin yapılması