Personel Bordrolarının Hazırlanması

 

 • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışında geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık izin vb. çalışma verilerini müşteri işletmeden temin edilip, Ar-Ge (5746) Teşvik mevzuatı kuralları uygulanarak, SGK ve Gelir Vergisi’nde teşvik günlerinin hesaplanması. (Teşvik Miktar çalışması)
 • Yasal olarak 3 aylık periyotlarda yapılması zorunlu olan Ar-Ge/Tasarım merkezleri için “Tam Zaman Eşdeğer” Ar-Ge Personeli sayısının hesaplanması ve raporlanması.
 • Şirket çalışanlarının, aylık periyotta puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
 • Bordro hazırlanırken Ar-Ge ve diğer mevzuatlardaki istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması. (Teşvik Tutar çalışması)
 • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
 • Muhasebe fişinin hazırlanarak excel formatında gönderilmesi, proje ve departman bazlı ayırımın yapılması
 • İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi,
 • E-beyanname’de Muhtasar beyanname eki olan “Ar-Ge kapsamında Gelir Stopaj teşvikine ilişkin” bildirim kısmı için gereken bilgilerin topluca import edilecek (txt ya da csv) şekilde sağlanması.
 • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,
 • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi,
 • SGK ve İŞKUR bildirimlerinin yapılması