Personel Bordrolarının Hazırlanması

 

 • Şirket çalışanlarının, aylık periyotta puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
 • Bordro hazırlanmasında istisna ve teşviklerin doğru olarak dikkate alınması,
 • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
 • Bordro zarflarının kapalı basımda müşteriye teslimi,
 • İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi,
 • Muhasebe fişinin hazırlanması ve excel formatında gönderilmesi
 • İşten ayrılışta hesaplanması gerekli tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması,
 • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi,
 • SGK ve İŞKUR Bildirimlerinin yapılması

 

SGK ve İŞKUR Bildirimleri

 

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin, yasal süresinde SGK’na online olarak bildirilmesi,
 • SGK’na verilmesi gereken aylık prim bildirgelerinin hazırlanması, internet ortamında gönderilmesi ve onaylanması,
 • Teşvikli Personellerin SGK bildirgelerinin, hükümlere uygun ve doğru bir şekilde online gönderilmesi ve onaylanması.
 • İş Görmezlik Raporlarının takip ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Gerektiğinde SGK sisteminde hesap fişi doldurulması,
 • İş kazası gerçekleştiğinde yasal süre içerisinde SGK’ nın resmi web sayfasından bildirim yapılması,
 • İŞKUR için gereken aylık işgücü çizelgesi bildirimlerinin yapılması,