SGK İşe Giriş Bildirgesinde İptal Süresi Uzatıldı
1Ocak 2018
5.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile