Personel Bordro & Teşvik Hizmeti Kapsamı

 • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışı geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık izin vb. çalışma verilerinin müşteri işletmeden temin edilip, Ar-Ge (5746) Teşvik kapsamında, SGK ve Gelir Vergisi teşvik günlerinin hesaplanması.
 • 3 aylık periyotlarda yasal zorunluluğu olan Ar-Ge/Tasarım merkezleri için “Tam Zaman Eşdeğer” Ar-Ge Personeli sayısının hesaplanması ve raporlanması.
 • Şirket çalışanlarının, aylık periyotta puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması.
 • Bordro hazırlanırken Ar-Ge ve diğer mevzuatlardaki istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması. 
 • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi. (İş avansları hariç)
 • Muhasebe fişinin hazırlanarak excel formatında gönderilmesi, proje ve departman bazlı ayırımın yapılması.
 • Genel İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi,
 • E-beyanname’de Muhtasar beyanname eki olan “Ar-Ge kapsamında Gelir Stopaj Teşvikine İlişkin” bildirim kısmı için gereken bilgilerin sağlanması.
 • Tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması.
 • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi.
 • SGK ve İŞKUR bildirimlerinin yapılması