Personel Bordro & Teşvik Hizmeti Kapsamı

  • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) verileri, Bölge dışı geçen teşvik kapsamındaki süreler, Yıllık izin vb. çalışma verilerinin müşteri işletmeden temin edilip, Ar-Ge (4691) Teşvik kapsamında, SGK ve Gelir Vergisi teşvik günlerinin hesaplanması.
  • Şirket çalışanlarının, aylık periyotda puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması,
  • Bordro hazırlanırken Teknopark (4691) ve diğer mevzuatlardaki istisna ve teşviklerin doğru olarak hesaplanması. 
  • Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar vb. Personel borçlarının takip edilmesi, (İş avansları hariç)
  • Muhasebe fişinin hazırlanarak excel formatında gönderilmesi, proje ve departman bazlı ayırımın yapılması.
  • Genel İcmallerin hazırlanması ve müşteriye gönderilmesi.
  •  E-beyanname’de Muhtasar beyanname eki olan “Teknopark (4691) kapsamında Gelir Stopaj teşvikine ilişkin” bildirim kısmı için gereken bilgilerin sağlanması.
  • Tüm tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması.
  • Ücret bordroları oluşturulduktan sonra, maaş ödemelerinin ilgili banka aracılığı ile gerçekleştirilmesi,
  • SGK ve İŞKUR bildirimlerinin yapılması